free illustrations


Wind

String

Percussion

gaku biwa

gaku biwa

Picture size:792 X 792 (113KB)Japanese musical instruments ...gaku biwa

gaku biwa (Gagaku music performer)

Picture size:792 X 792 (168KB)Japanese musical instruments ...


Wind
instruments

String
instruments

Percussion
instruments
Japanese musical instruments

chikuzen biwa
chikuzen biwa

chindon-daiko
chindon daiko
(chindon drum)
gaku biwa
gaku biwa

gaku daiko
gaku daiko

hichiriki
hichiriki

horagai
horagai

kokiriko Sasara
kokirikoSasara

kakko
kakko

kokyu
kokyu

so(koto)
koto
(so)
kuuchoo
kuuchoo

mukkuri
mukkuri

sanshin
sanshin

satsuma biwa
satsuma biwa

shakuhachi
shakuhachi

shamisen
shamisen
(samisen)
shamisen(samisen)
shamisen
(samisen)
shimedaiko
shimedaiko

sho
sho

so(koto)
so
(koto)
suma koto
suma goto

tonkori
tonkori

tonkori
tonkori

ko-tsuzumi
tsuzumi
(ko-tsuzumi)
o-tsuzumi
tsuzumi
(o-tsuzumi)